Oświadczenie o ochronie danych osobowych w systemie e-rekrutacji Grupy Bizerba

Firma Bizerba SE & Co. KG i jej spółki powiązane na całym świecie (zwane dalej wspólnie lub samodzielnie Bizerba) cieszą się z zainteresowania zatrudnieniem w naszej firmie oraz odwiedzin na naszych stronach internetowych. Niniejsza strona kariery i system e-rekrutacji obsługiwane są przez firmę Bizerba SE & Co. KG, Wilhelm-Kraut-Str. 65, D-72336 Balingen, Niemcy.
Akceptując nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych w systemie e-rekrutacji, wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Bizerba Twoich danych na potrzeby aplikowania, obsadzania stanowisk pracy i rekrutacji.

Wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych oraz ich przeznaczenie

Dane osobowe wprowadzone przez Ciebie na stronie e-rekrutacji będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez Bizerba wyłącznie na potrzeby przetwarzania zgłoszeń i procesu obsadzania stanowisk pracy. Bizerba przechowuje i przetwarza Twoje dane w sposób poufny na całym świecie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych.
Obsadzanie stanowisk pracy w Bizerba odbywa się we współpracy z dedykowanymi pracownikami naszych działów personalnych oraz przełożonymi działów specjalistycznych. Przełożeni działów specjalistycznych oraz pracownicy naszych działów personalnych mogą należeć do różnych spółek Bizerba. W związku z tym Twoje dane mogą być przetwarzane w ramach Bizerba na całym świecie.
Dane Twojego profilu będą przekazywane w sposób poufny i bezpieczny stronom trzecim (np. usługodawcom) tylko wtedy, gdy są one zaangażowane w lokalny proces rekrutacji. Dostawcy usług są starannie wybierani. Poufność i bezpieczeństwo Twoich danych zapewniają odpowiednie umowy i regularne audyty dostawców. Twoje dane będą przekazywane instytucjom rządowym wyłącznie na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Bizerba podejmuje środki bezpieczeństwa, aby chronić przetwarzane przez nas dane przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych, a także przed nieuprawnionym ujawnieniem. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.

Usuwanie danych

Po zakończeniu procesu rekrutowania, w związku z którym otrzymaliśmy Twoje dane, zostaną one automatycznie usunięte z systemu po upływie 6 miesięcy. Jeśli zdecydujesz się dodać do naszej bazy danych Pula Talentów, automatyczne usunięcie Twojego profilu kandydata nastąpi po upływie 24 miesięcy.
W przypadku ubiegania się o miejsce na staż lub w związku z legitymowaniem się statusem studenta dane zostaną usunięte najpóźniej do 1 września następnego roku w wyniku procesu naboru.
W każdej chwili masz także możliwość aktualizacji lub usunięcia swoich danych/profilu kandydata w systemie.
Możesz wycofać swoje zgłoszenie w dowolnym momencie i/lub cofnąć swoje zgody. Powyższe jest równoznaczne z usunięciem zgłoszenie z procesu rekrutacji. Możesz także w każdej chwili usunąć swój profil zewnętrzny lub poprosić nas o to.

1. Zgłoszenie na konkretne stanowisko, CV lub zgłoszenie niewywołane

Wysyłając zgłoszenie do Bizerba, przekazujesz Bizerba swoje dane osobowe. Masz możliwość aplikowania na określone stanowisko. Twoje dane będą udostępniane i przetwarzane wyłącznie przez pracowników, którym powierzono obsadę tego stanowiska. Możesz również zamieścić swoje CV w systemie e-rekrutacji. Inną możliwością jest wysłanie zgłoszenia niewywołanego bez konkretnego odniesienia do konkretnego stanowiska. W tym zakresie Twoje dane mogą być przetwarzane w ramach Bizerba na całym świecie w przypadku odpowiednich zapytań o stanowiska pracy.
We wszystkich przypadkach ponosisz odpowiedzialność za to, że Twoje oświadczenia są precyzyjne i zgodne z prawdą. W dowolnym momencie możesz przeglądać, aktualizować i usuwać podane przez siebie dane w zakładce portalu kariery na stronie internetowej Bizerba. Pamiętaj, że zmiany w Twoim profilu będą miały wpływ na wszystkie Twoje bieżące zgłoszenia. Jeżeli usuniesz swoje zgłoszenie, Twoja kandydatura nie będzie brana pod uwagę w dalszym procesie rekrutacyjnym.
W przypadku wycofania zgłoszenia lub najpóźniej 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutowania dane zgłoszeniowe zostaną usunięte. Bizerba zastrzega sobie także prawo do usunięcia zgłoszenia.

2. Pozycja w Puli Talentów

Za Twoją zgodą Twój profil może być przechowywany w Puli Talentów naszego systemu e-rekrutacji przez kolejne 24 miesiące, nawet po zakończeniu procesu rekrutowania. Przez dodanie się do Puli Talentów wyrażasz zgodę na to, aby pracownicy działów personalnych Bizerba mogli przypisać Cię również na inne stanowisko. Zostaniesz poproszony o wyrażenie wyraźnej zgody na dodanie się do Puli Talentów.
Jeśli w dowolnym momencie zmienisz zdanie, możesz w każdej chwili zablokować swój profil, dzięki czemu nie będziesz mieć już dostępu do Puli Talentów. Możesz także w dowolnym momencie zaktualizować lub trwale usunąć swój profil i swoje wpisy.
Naszą intencją jest informowanie Cię o najciekawszych ofertach pracy w Bizerba. Dlatego prosimy Cię o regularne aktualizowanie swojego profilu i danych zgłoszeniowych w naszym systemie. Podając nam swoje dane kontaktowe, zgadzasz się, że Bizerba może kontaktować się z Tobą w celu podjęcia działań w zakresie marketingu personalnego.

3. Przekazanie

Jeżeli dostaniesz pracę, Twoje dane zostaną przesłane z systemu e-rekrutacji do systemów administracji kadrowej właściwego kraju. Twoje dane będą tam przechowywane i przetwarzane jako dane pracowników w naszych systemach administracji kadrowej.

Informacje ogólne

Zasady ochrony danych Grupy Bizerba https://www.bizerba.com/en/company/datapolicy.html mają zastosowanie również w tym przypadku.

Kontakt w przypadku pytań lub zapytań o informacje

Nasz inspektor ochrony danych jest właściwą osobą kontaktową we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych i realizacją Twoich praw. Prosimy o przesyłanie zapytań na adres:

datenschutzbeauftragter@bizerba.com
lub pocztą na nasz adres z dopiskiem "Data Protection Officer".