Impresum

Bizerba SE & Co. KG

Komanditno društvo, sedište kompanije u Balingen,
Stuttgart, HRA 410001
Wilhelm-Kraut-Straße 65
72336 Balingen, Nemačka

Telefon: +49 7433 12-0
Faks: +49 7433 12-2696

E-mail: info@bizerba.com
Internet: www.bizerba.com

Lično odgovoran partner:

Bizerba Management SE
Balingen, Stuttgart, HRB 757896

Predsednik nadzornog odbora:

Dr. Eberhard Veit

Generalni direktor:

Andreas Wilhelm Kraut (predsednik i akcionar Bizerba SE & Co. KG)

identifikacioni broj poreza na dodatu vrednost:

DE 144835104
40 GLN 14116 00000 3
VEEE reg. br. DE 76764256

Mesto jurisdikcije i važeći zakon:

Jedina nadležnost je – u meri u kojoj to zakonski dozvoljavaju stranke – registrovana kancelarija Bizerba SE & Co. KG.

Materijalno pravo Savezne Republike Nemačke se primenjuje u meri u kojoj to zakonski dozvoljavaju strane. Primenljivost CISG-a je isključena.

Tehnička podrška:

webmaster@bizerba.com

Odgovornost:

Sadržaj ove veb stranice se proverava u skladu sa našim mogućnostima. Međutim, ne možemo prihvatiti odgovornost za sadržaj spoljnih veza. Za sadržaj povezanih spoljnih stranica odgovorni su samo njihovi specifični provajderi.

Sva prava zadržana, nijedan deo ove veb stranice ne može se koristiti na drugi način bez pismene dozvole Bizerbe.