Izjava o zaštiti podataka za sistem e-regrutacije Bizerba grupe

Izjava o zaštiti podataka za sistem e-regrutacije Bizerba grupe


Bizerba SE & Co. KG i njene povezane kompanije širom sveta (u daljem tekstu kolektivno ili pojedinačno Bizerba) cene Vaše interesovanje za rad u našoj kompaniji i  Vašu posetu našoj veb stranici. Ovom veb-stranicom za karijeru i sistemom e-regrutovanja upravlja Bizerba SE & Co. KG, Vilhelm-Kraut-Str. 65, D-72336 Balingen. Prihvatanjem naše izjave o zaštiti podataka za sistem e-regrutacije, slažete se da Bizerba može čuvati i obrađivati Vaše podatke za potrebe prijavljivanja, regrutaciju i zapošljavanja.


Upotreba i otkrivanje ličnih podataka i njihva namena 


Lične podatke koje unesete na veb-stranici za e-regrutovanje Bizerba će prikupljati, obrađivati i koristiti isključivo za potrebe obrade prijava i procesa zapošljavanja. Bizerba čuva i obrađuje Vaše podatke poverljivo širom sveta u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka.
U Bizerbi se upražnjena radna mesta popunjavaju u saradnji sa odgovornim zaposlenima u našim službama ljudskih resursa i liderima stručnih službi. Lideri u stručnim slućbama kao i zaposleni u našim odeljenjima za ljudske resurse mogu pripadati različitim kompanijama Bizerbe. Stoga se Vaši podaci mogu razmenjivati širom sveta u okviru Bizerbe.
Podaci vašeg profila će biti prosleđeni trećim stranama (npr. dobavljačima usluga) poverljivo i bezbedno samo ako su uključene u lokalni proces zapošljavanja. Provajderi usluga su pažljivo odabrani. Poverljiv i siguran tretman Vaših podataka je obezbeđen odgovarajućim ugovorima i redovnim revizijama od strane dobavljača. Vaši podaci će biti prosleđeni državnim institucijama samo u okviru obaveznih zakonskih odredbi.
Bizerba preduzima mere predostrožnosti kako bi zaštitila podatke kojima upravljamo od manipulacije, gubitka, uništenja ili pristupa od strane neovlašćenih lica i neovlašćenog otkrivanja. Naše mere bezbednosti se stalno unapređuju u skladu sa tehnološkim razvojem.


Brisanje podataka


Nakon završetka procesa prijave za koji smo primili Vaše podatke, oni će automatski biti izbrisani iz sistema nakon 6 meseci. Vaš profil kandidata će biti automatski izbrisan nakon 24 meseca ako odlučite da se pridružite našoj grupi talenata. U slučaju prijava za pripravnički staž ili za dualne studije, podaci će biti izbrisani najkasnije do 1. septembra naredne godine zbog procesa selekcije. Pored toga, imate mogućnost da sami ažurirate ili izbrišete svoje podatke/profil kandidata u sistemu u bilo kom trenutku. Možete povući svoju prijavu i/ili deaktivirati svoje odobrenje u bilo kom trenutku. Ovo se uzima u obzir u procesu prijave.
Takođe možete da izbrišete svoj spoljni profil u bilo kom trenutku ili da to zatražite od nas.


1. Prijavljivanje za određenu poziciju, objavljivanje CV-a ili nezavisna prijava


Prijavom u Bizerbi, Vi svoje lične podatke stavljate na raspolaganje Bizerbi. Imate priliku da se prijavite za definisanu poziciju. Vaši podaci će biti dostupni i obrađeni samo od strane zaposlenih kojima je povereno popunjavanje ove pozicije. Alternativno, možete da otpremite svoju biografiju u sistem e-regrutacije. Druga opcija za Vas je da pošaljete nezavisnu prijavu bez posebne reference na određenu poziciju. U tom smislu, Vaši podaci se mogu razmenjivati širom sveta u okviru Bizerbe za bilo koje odgovarajuće upite za posao.
U svim slučajevima, Vi ste odgovorni za tačnost i istinitost Vaših podataka .Podatke koje ste dali možete pregledati, ažurirati i obrisati u bilo kom trenutku putem portala za karijere na sajtu Bizerbe. Imajte na umu da će promene Vašeg profila uticati na sve Vaše trenutne aplikacije. Ako izbrišete svoju prijavu, više nećete biti razmatrani u daljem procesu zapošljavanja. Ako povučete prijavu ili najkasnije šest meseci nakon završetka procesa prijave, podaci aplikacije će biti izbrisani. Bizerba takođe zadržava pravo da izbriše prijavu.


2. Pozicija u bazi talenata


Uz Vašu saglasnost, Vaš profil može biti sačuvan u bazi talenata našeg sistema za e-regrutovanje čak i nakon što je proces prijave završen. Uključivanjem u bazu talenata saglasni ste da Vas zaposleni u odeljenju za ljudske resurse Bizerbe takođe mogu razmotriti za drugu poziciju. Od Vas će se izričito tražiti da date saglasnost za skladištenje u bazi talenata.


3. Status


Ukoliko se zaposlite u kompaniji, Vaši podaci će biti prebačeni iz sistema e-regrutacije u sisteme administracije ljudskih resursa. Vaši podaci će se tamo čuvati i obrađivati kao podaci o zaposlenima u našim sistemima administracije ljudskih resursa.

 

Opšte informacije


Principi zaštite podataka Bizerba grupe https://vvv.bizerba.com/en/compani/datapolici.html takođe se primenjuju na ovu aplikaciju.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati.